[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego przy ul Mokrej w Cieszynie woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 23 kwietnia 2013r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 , sala nr 101 odbędzie się:  d r u g a licytacja nieruchomości : działka nr 59/2 oraz działka nr 59/1 (w księdze wieczystej figuruje poprzednie oznaczenie tj. działka nr 59) o łącznej powierzchni 632 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 100,83m2, położona w miejscowości Cieszyn ul. Mokra posiadającej księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 159.232,00 zł.  Cena wywoławcza - 2/3 wartości oszacowania 106.154,67 zł. Rękojmia - 15.923,20 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie SR w Cieszynie rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu : Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr 77 1130 1091 0003 9085 3090 0001. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek

UL. RYNEK 13,

43-400 CIESZYN

TEL. 033 851-21-29

E-MAIL:CIESZYN2@KOMORNIK.PL

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/58233

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 106.154,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom