[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Rdzawej w Krakowie woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewa Czuber zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 września 2013 r.  o godz. 11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w sali D-9 odbędzie się: druga licytacja gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Krakowie przy ul. Rdzawej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą. Działka  o pow. 258 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 197 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  783.000,00  zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:      522.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 78.300,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 27 sierpnia 2013 r., o godz. 10:00.,  zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber UL. CYSTERSÓW 14/21, 31-553 KRAKÓW, tel.: 12 412 99 14; fax.: 12 412 99 14; mail: krakow.czuber@komornik.pl  www.komornikwkrakowie.pl

 

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 522.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka