[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Wola Batorska, gm. Niepołomice woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 czerwca 2013 r  o godz. 14:25 w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się:
                                                                 D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości  położonej w miejscowości Wola Batorska,  gm. Niepołomice składającej się z działki ewidencyjnej 
nr 211/1 o pow.0,0993 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym o łącznej powierzchni  użytkowej 175,41 m2  posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 490.444,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 327.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 49.000,00 zł 
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce  najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu  poprzedzającym przetarg.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik

Ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka

tel.: 012 2883232

fax.: 012 2883232

mail: wieliczka.budnik@komornik.pl

www.komornikwieliczka.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/69932

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 327.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom