[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego w Teresinie k/Sochaczewa woj. mazowieckie

Opis

                                                                                                    

                                                                                                             

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro  w Warszawie informuje, iż w dniu 24.04.2013r. o godzinie 09.15  w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie ul. 1  Maja 7 w sali nr według wokandy odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 96-515 Teresin k. Sochaczewa, Granice,dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Działka o nr ewid. 111/8 jest o kształcie regularnym, prostokątnym. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną oraz  wodę z sieci. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy 119,50 m2. Powierzchnia użytkowa 142,70 m2. Kubatura 725 m3. Parter budynku jest wykończony i zamieszkały, poddasze w stanie surowym, zamkniętym. Stan techniczny budynku – bardzo dobry. Działka zabudowana jest także budynkiem garażowym z płyty warstwowej na płycie betonowej o pow. 26.40 m2.   

Sumę oszacowana stanowi kwota 389.900,00zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania  i wynosi 259.933,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 38.990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika PKO BP SA XVIII w Warszawie  nr 55102011850000410200191585.   

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Oględziny nieruchomości po uzgodnieniu z komornikiem. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą  do przeprowadzenia  licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie  Jacka Jachowicz   Adres kancelarii komornika: ul. 15 Sierpnia 6, 96-500 Sochaczew TEL.: 46 8622458, FAX: 46 8622062, MAIL:  KANCELARIA.PL; WWW.KOMORNIKWSOCHACZEWIE.PL

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 259.933,33 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka