[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego przy ul. STorczykowej w Toruniu woj. kujawsko-pomorskie

OpisKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu dr Tomasz Witold Sobeckina podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 418, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonego: 87-100 Toruń, ul. Storczykowa . Przedmiotowa działka położona jest przy urządzonej ulicy miejskiej. Do centrum miasta Torunia jes 1 km, do przystanku autobusowego i sklepu spożywczego 50 m, do szkoły podstawowej 4,5 km. Teren jest uzbrojony w media infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej i wodociągowej. Na działce są przyłącza do w/w sieci. Grunt jest zagospodarowany: wjazd i chodnik utwardzony jest kostką betonową, urządzony jest trawnik i zieleń ozdobna, od frontu ogrodzony płotem z bramą i furtką metalową na słupkach murowanych od strony ogrodu siatką na słupkach metalowych z podmurówką i furtką. Hipsometria gruntu jest płaska. Kształt działki wydłużony prostokąt. Na gruncie znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej. W sąsiedztwie znajduje się podobna zabudowa szeregowa a od strony południowej szkoła Salezjańska, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi    642 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa    2/3    sumy oszacowania i wynosi   428 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest   64 200,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytu sądowego Bank Gospodarstwa Krajowego o. w Toruniu 20 1130 1075 0002 6116 8690 0001

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczesniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją akta w sprawie Sygn. akt XI Co 156/12 wraz z odpisem protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądoweg można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu, ul. Mickiewicza 10/16. Operat szacunkowy można przeglądać również w kancelarii komorniczej, ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia włąsności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Toruniu

Tomasz Sobecki

UL. MONIUSZKI 12, 87-100 TORUŃ

tel.: 56 656 33 11

fax.: 56 656 33 12

mail: kancelaria@komornik-torun.pl

Numer oferty:
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 428000,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom