[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Jaworze woj. dolnośląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Adam Pałczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2013 o godz. 14:10 pod adresem: Sąd Rejonowy w Złotoryi Oddział Zamiejscowy w Jaworze, ul. Klasztorna 5, 59-400 Jawor odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika, położonego przy ul. Armii Krajowej 12, 59-400 Jawor, dla którego Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Jaworze prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 18 1020 3017 0000 2902 0113 3354.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Złotoryi VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Jaworze, ul. Klasztorna 5, 59-400 Jawor.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi

Adam Pałczyński

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Jawor, 59-400 Jawor

tel. 76 870 24 64 / fax. 76 870 24 64 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/61094 

 

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 160.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie