[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Daliowej w Krakowie woj. małopolskie

OpisKomornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2013-07-02 o godz 8:30  w sali nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości lokalowej -  lokalu mieszkalnego  położonego przy ulicy Daliowa  w Krakowie – Podgórzu. Lokal o powierzchni 34,78 m2 położony jest na 2 piętrze budynku wielorodzinnego,  składa się z przedpokoju, pokoju, kuchni i łazienki. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 2,64 m2. Księga Wieczysta założona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 220.003,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 146.668,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 22.000,30. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnature Km 350/13) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej do rozpoczęcia przetargu (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną  z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie, Patryka Klimczak ul. Erazma Jerzmanowskiego 40/7, 30-836 Kraków  operat szacunkowy zajętej nieruchomości.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza

Patryk Klimczak                                                        

ul. Erazma Jerzmanowskieg 40/7

30-836 Kraków

Telefon/fax: 12 358 61 45

Bank: BS w Wielicze

Numer rachunku: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72683

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 146.668,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie