[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu woj. zachodniopomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście, pokój sala 100, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Gdyńska 23b, 72-600 Świnoujście, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny o powierzchni 62,25 m2, znajdujący się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Gdyńskiej 23 b. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 149/10.000 nieruchomości objętej księgą Wieczystą  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 3,56 m2. Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 190 995,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 127 330,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 099,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

Jolanta Cybułka

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 12, Świnoujście, 72-600 Świnoujście

tel. 91 3212124 / fax. 91 3212124 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/70755

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 127.330,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie