[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Lęborskiej w Gdańsku woj. pomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Marek Cichosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2013 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy Piekarnicza 10/1, 80-126 Gdańsk, pokój A85, odbędzie się druga licytacja nieruchomości   położonej przy ul.Lęborska   80-387 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 329 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 219 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pko BP S.A. 78 10201811 0000 0602 0175 1858.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Marek Cichosz Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 48, Gdańsk, 80-241 Gdańsk, tel. 587650825 / fax. 587650825

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73572

Numer oferty:
Region:
  • pomorskie
Cena: 219 733,33 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie