[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Michałowskiego w Malborku woj. pomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-09-2013r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Malborku 82-200 Malbork, Poczty Gdańskiej 19 sala 25 odbędzie się druga licytacja nieruchomości: lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, przedpokoju z korytarzem ,kuchni i łazienki z wc. Powierzchnia lokalu wynosi 53,64m2.Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 3,13m2 położonej: 82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 2c, dla której  Sąd Rejonowy W Malborku Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 171 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  114 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 150,00zł.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni ustalone z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki Kancelaria Komornicza ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork tel.: 55 2726964 fax.: 55 2726964 w.21 mail: malbork1@komornik.plwww.swiecicki.eu

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85263

Numer oferty:
Region:
  • pomorskie
Cena: 114.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie