[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Modlińskiej w Wieliszewie woj. mazowieckie

Opis

                                                                                                               

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 27.08.2013r. o godzinie 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Sobieskiego 47 w Sali nr 5 odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej:  

położonej 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 118, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji położona jest na II piętrze budynku wielorodzinnego. Składa się ona z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,90 m 2. Do Lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. 7 m2.  

Suma oszacowania wynosi 187 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 124 666,67 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.   Rękojmie   można   uiścić   także   na   konto   Komornika:     BZ WBK S.A.  54 10901841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16:00, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpisu protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszka Cabaj

Adres kancelarii Komornika: ul. Kopernika 19 7, 05-120 Legionowo

e-mail: biuro@komorniklegionowo.com.pl, WWW.komorniklegionowo.com

Tel. 022 784-19-48 766-22-30

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/82903

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 124.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie