[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Przemysłowej w Karpaczu woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2013 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, pokój 110, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego oraz udział 1/2 w pr. współwłasności wspólnych części budynku oraz udział 1/2 w pr. własności terenu objętych KW, położonego przy Przemysłowa , 58-540 Karpacz, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 231 818,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy oszacowania i wynosi 154 545,33 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 181,80 zł.. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na koncie kancelarii komornika) na konto komornika:BZ WBK S.A. 69109019260000000106627500. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Dariusz Bijowski  Kancelaria Komornicza, Muzealna 9a, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra

tel. 756421000 / fax. 756421000

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/75279

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 154.545,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie