[Archiwalny] Druga licytacja lokalu użytkowego w Żyrardowie woj. mazowieckie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) ogłasza, że: w dniu 16-05-2013r. o godz. 13:20 w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3, w sali nr 107, odbędzie się druga licytacja: stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu użytkowego o powierzchni 115,00m2, położonego pod adresem: 96-300 Żyrardów, ul. Partyzantów 15 dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą w nieruchomości wspólnej. 

Suma   oszacowania   wynosi   754 359,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest  równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi 502 906,00zł. W/w kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 435,90zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika nr: 37 10501924 1000 0090 6542 7982.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Mariusz Bieżuński

Kancelaria Komornicza Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów

tel. 046 854-20-33 fax: (46) 854-20-32

e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl

http://mariusz-b

biezunski.izbalodzka.pl/

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/56831

 

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 502.906,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy