[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości gruntowej przy ul. Bielskiej w Kozach woj. śląskie

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach  informuje,  że w dniu 27.06.2013r. o godz. 13:00 w kancelarii komornika mieszczącej się w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 15/4 odbędzie się druga licytacja  nieruchomości gruntowej położonej w Kozach przy ul. Bielskiej  dla której   Wydział VII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi : 26.500,00 zł. Cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 13.250,00 zł. Do ceny wylicytowanej doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Zgodnie z przepisem art.871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia lub ustalić jedną piątą centy przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. 

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 09.00 do godz. 15.00 oraz oglądać akta sprawy w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie   będą   uwzględnione   w   dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sadowego w Bielsko-Białej Tomasz Wojtowicz

Ul. Piastowska 15/4, 43-300 Bielsko-Biała  Tel. 033 8161052 .

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 13.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka