[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości położonej w gminieWOLA KRZYSZTOPORSKA, KRZYŻANÓW

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Suliński na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 27-08-2013 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości.

Działki 18/4 i 18/5 stanowią jedną nieruchomość zabudowaną o pow. łącznej 0,3730 ha w centralnej części wsi. Przy asfaltowej drodze znajduje się wydzielone siedlisko (2370 m.kw.) na nim piętrowy budynek mieszkalny z poddaszem mieszkalnym bez piwnic z dobudowanym budynkiem gospodarczym i oborą. Budynek zamieszkały, w stanie wykończeniowym. Budynek murowany z elementów ceramicznych (pustaki) w stanie wykończeniowym, dach wielospadowy kryty eternitem, nie otynkowany, nie ocieplony. Okna zniszczone drewniane zespolone. Na parterze kilka pokoi i kuchnia (całość budynku mieszkalnego około 200 m kw.) Na  położonej: 97-371 GMINAWOLA KRZYSZTOPORSKA, KRZYŻANÓW 39,

dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą o numerzeKW PT1P/00028154/2

Suma oszacowania wynosi 231 800,00, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumyoszacowania i wynosi 154 533,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piotrkowie  

46 10203916 0000 0202 0078 6756

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w kancelarii komornika przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy (dawniej Rew. I przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim
Sławomir Suliński
Kancelaria Komornicza w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3-go Maja 4
Tel. 044 6497370 e-mail: piotrkow1@komornik.pl
http://www.komorniksadowy.strefa.pl/komornik.sulinski/

KM 1785/05


 

Numer oferty:
Region:
  • łódzkie
Powierzchnia: 0,3730 ha
Cena: 231.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom

Dane sprzedającego

Komornik Sądowy (dawniej Rew. I przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Suliński