[Archiwalny] II licytacja nieruchomości przy ul. Głównej w miejscowości Nowe Grobice gmina Chynów woj. mazowieckie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2013 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Grobice ul. Główna, gmina Chynów dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa (użytek rolny) położona w miejscowości Nowe Grobice ul. Główna, gmina Chynów, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1635 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym z rozpoczętą rozbudową. Budynek murowany, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony z rozpoczętą rozbudową kryty blacho dachówką o powierzchni użytkowej 132,77 m2 wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan, wentylacyjną, alarmową, centralnego ogrzewania (piec gazowy). Stolarka okienna częściowo wykonana z tworzywa sztucznego częściowo drewniana natomiast stolarka drzwiowa drewniana. Podłogi: parkiet, terakota, wylewka betonowa. Do budynku dobudowana jest klatka schodowa o powierzchni użytkowej 13,09 m2 która usytuowana jest poza granicami działki nr ewid. 55/8. Rozpoczęto rozbudowę budynku mieszkalnego tj.: wykonano fundamenty, część ścian, zgromadzono materiały budowlane. Budynek mieszkalny wybudowany został w 1997 roku, zmodernizowany ok. 3 lata temu. Działka leży w zasięgu uzbrojenia w następujące sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna. Nieruchomość ogrodzona od frontu: słupki betonowe z kamienia, przęsła drewniane. Brama i furtka szkielet metalowy z wypełnieniem drewnianym. Tył działki ogrodzony siatką na słupkach metalowych. Z lewej i prawej strony brak ogrodzenia. Budynek jest zamieszkały. Dojazd, dojście do nieruchomości odbywa się z drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Głównej. Teren działki w części jest utwardzony. Wokół budynku rosną drzewa i krzewy Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, tereny niezabudowane. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta prowadzona w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grójcu. 

Suma oszacowania wynosi 330 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 220 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza w Grójcu ul. Mogielnicka 33 lok 1.08, Grójec, 05-600 Grójec tel. 48 332 92 05 / fax. 48 366 24 49

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 220.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka