[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości przy ul. Podgórskiej w miejscowości Kozy woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek  mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc że w dniu 2013-09-24 o godz. 11:15 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 15 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kozy, przy ul. Podgórskiej, w skład której wchodzi parcela  nr PGR. 2177/560 o powierzchni  0,3833 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o charakterze willowym, piętrowym z poddaszem użytkowym  o bardzo wysokim standardzie wykończenia, o pow. użytkowej 770,71 m2, budynkiem sauny letniej o pow. użytkowej 13,91 m2, oraz basenem zewnętrznym, W budynku na parterze znajdują się 2 pomieszczenia o przeznaczeniu jako garaże. Plac przed budynkiem utwardzony kostką betonową. Płd-zach część nieruchomości zagospodarowana jest jako ogród z trawnikiem. Ogród zadbany, Ścieżki utwardzone kamieniem oraz kostką brukową. W ogrodzie znajduje się oczko wodne z instalacją pompową oraz filtrującą wodę, trawiaste boisko do piłki siatkowej oraz 12 kolektorów słonecznych, ponadto instalacja oświetlenia ogrodu wraz z gniazdami energii elektrycznej.  Działka jest ogrodzona płotem murowanym o przęsłach ze stali kutej, brama wjazdowa ze stali kutej z automatyką. Wjazd na posesję od strony wschodniej, dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka leży w terenie uzbrojonym w media energii, wody, kanalizacji, gazu oraz linii telekomunikacyjnej.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.256.700,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania  tj. kwotę: 1.504.466,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 225.670,00 zł) najpóźniej w dniu licytacji do godziny 9:00 w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana.
Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.
Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.
 

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek  mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7, tel.. 033 499 49 39, 033 498 83 95;  email: bielsko.biala1@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 1.504.466,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka