[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Głuszyno gm. Potęgowo woj. pomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2013 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Głuszyno,  76-230 Potęgowo, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i obejmuje trzy pokoje, kuchnię, hall, korytarz i łazienkę o łącznej powierzchni 104,09 m2. Nieruchomość posiada pomieszczenia przynależne: część piwnicy i część strychu. Do przedmiotowego lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 391/1000. Lokal: pokój – tapety, okna drewniane, panele; kuchnia – lastryko, okno PCV, tapety, w części glazura; hall, korytarz – lastryko, panele, tapety; łazienka – glazura, prysznic; pokój – okno PCV, gumoleum; pokój – gumoleum, tapety, okno PCV. Użytkownicy lokalu korzystają także z części obiektu gospodarczego – dwa pomieszczenia. Ogrzewanie – piec węglowy zlokalizowany w piwnicy. Ciepła woda z bojlera elektrycznego. Lokal o złym stanie technicznym i funkcjonalnym. W lokalu występuje grzyb, okna są przewiercone śrubami. Lokal położony w budynku parterowym z poddaszem (dwukondygnacyjnym) i z kondygnacją podziemną. Budynek wybudowany z cegły, dach – eternit. Media – prąd, woda, kanalizacja. Dostęp do drogi publicznej – działka 31 – Gmina Potęgowo.

Suma oszacowania wynosi 78 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69102046490000740200086207.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan Kancelaria Komornicza, Kossaka 102, Lębork, 84-300 Lębork tel. 598622915 / fax. 598622915.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/80213

 

Numer oferty:
Region:
  • pomorskie
Cena: 52.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie