[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Kożuchy gmina Biała Piska woj. warmińsko-mazurskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie WALDEMAR MACIEJCZYK na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2013 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie z siedzibą przy Warszawska 47, 12-200 Pisz, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Kożuchy, 12-230 Biała Piska, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Ograniczone prawo rzeczowe-dożywotnia służebność osobista., polegająca na prawie nieodpłatnego korzystania z 1/2 chlewa i 1/2 stodoły. 

Suma oszacowania wynosi 71 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy 94 9364 0000 2002 0011 0927 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie mieszczącym się pod adresem: Warszawska 47, 12-200 Pisz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie WALDEMAR MACIEJCZYK. Kancelaria Komornicza, Warszawska 47, Pisz, 12-200 Pisz tel. 87 4233996 / fax.

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/77282

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 47.533,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka