[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Lamkowo, gm. Barczewo woj. warmińsko-mazurskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wojciech Niepsuj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Lamkowo, 11-010 gm. Barczewo, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 266 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 177 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA O.OLSZTYN 26 1240 5598 1111 0000 5022 8728.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie mieszczącym się pod adresem: ul. Artyleryjska 3C, Olsztyn, 10-165 Olsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wojciech Niepsuj Kancelaria Komornicza, Linki 3, Olsztyn, 10-534 Olsztyn, tel. (89)5235693 / fax. (89)5235693 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78782

 

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 177.533,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka