[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Mników gmina Liszki woj. małopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu 12 lipca 2013r o godz. 13:00 w tut. kancelarii pod adresem ul. Grzegórzecka 102/2 w Krakowie odbędzie się: druga licytacja 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mników gm. Liszki tworzących osiedle "Słoneczne Wzgórze" (inwestycja niedokończona) składających się z działek:  

1) działka nr 1082/56 o powierzchni 0,1243 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 123 678,96 zł (z VAT) cena wywoławcza: 61 839,48 zł (z VAT) rękojmia: 12 367,89 zł

2) działka nr 1082/57 o powierzchni 0,1317 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 131 041,74 zł (z VAT) cena wywoławcza: 65 520,87 zł (z VAT) rękojmia: 13 104,17 zł

3) działka nr 1082/58 o powierzchni 0,1301 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 129 450,12 zł (z VAT) cena wywoławcza: 64 725,06 zł (z VAT) rękojmia: 12 945,01 zł

4) działka nr 1082/59 o powierzchni 0,1328 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 132 136,44 zł (z VAT) cena wywoławcza: 66 068,22 zł (z VAT) rękojmia: 13 213,64 zł

5) działka nr 1082/60 o powierzchni 0,1356 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 134 922,39 zł (z VAT) cena wywoławcza: 67 461,19 zł (z VAT) rękojmia: 13 492,23 zł

6) działka nr 1082/61 o powierzchni 0,1458 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 145 072,35 zł (z VAT) cena wywoławcza: 72 536,17 zł (z VAT) rękojmia: 14 507,23 zł

7) działk nr 1082/62 o powierzchni 0,1417 ha na której znajdują się fundamenty budynku mieszkalnego, opisana w KW wartość szacunkowa: 159 572,82 zł (z VAT) cena wywoławcza: 79 786,41 zł (z VAT) rękojmia: 15 957,28 zł

8) działka nr 1082/63 o powierzchni 0,1539 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wczęściowym stanie deweloperskim, opisana w KW wartość szacunkowa: 871 268,44 zł (z VAT) cena wywoławcza: 435 634,22 zł (z VAT) rękojmia: 87 126,84 zł

9) działka nr 1082/64 o powierzchni 0,1835 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym otwartym, opisana w KW wartość szacunkowa: 763 328,53 zł (z VAT)cena wywoławcza: 381 664,26 zł (z VAT) rękojmia: 76 332,85 zł

10) działka nr 1082/65 o powierzchni 0,1280 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 127 360,35 zł (z VAT) cena wywoławcza: 63 680,17 zł (z VAT) rękojmia: 12 736,03 zł

11) działka nr 1082/66 o powierzchni 0,1273 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 126 664,17 zł (z VAT) cena wywoławcza: 63 332,08 zł (z VAT) rękojmia: 12 666,41 zł

12) działka nr 1082/67 o powierzchni 0,1212 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 120 594,12 zł (z VAT) cena wywoławcza: 60 297,06 zł (z VAT) rękojmia: 12 059,41 zł

13) działka nr 1082/68 o powierzchni 0,1194 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 118 803,24 zł (z VAT) cena wywoławcza: 59 401,62 zł (z VAT) rękojmia: 11 880,32 zł

14) działka nr 1082/69 o powierzchni 0,1609 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 160 096,80 zł (z VAT) cena wywoławcza: 80 048,40 zł(z VAT) rękojmia: 16 009,68 zł

15) działka nr 1082/71 o powierzchni 0,1469 ha na której znajdują się fundamenty budynku mieszkalnego opisana w KW wartość szacunkowa: 165 428,85 zł (z VAT) cena wywoławcza: 82 714,42 zł(z VAT) rękojmia: 16 542,88 zł

16) działka nr 1082/30 o powierzchni 0,2100 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 248 206,62 zł (z VAT) cena wywoławcza: 124 103,31 zł (z VAT) rękojmia: 24 820,66 zł

17) działka nr 1082/28 o powierzchni 0,0800 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 79 599,45 zł (z VAT) cena wywoławcza: 39 799,72 zł (z VAT) rękojmia: 7 959,94 zł

18) działka nr 1082/70 o powierzchni 0,0280 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 27 859,50 zł (z VAT) cena wywoławcza: 13 929,75 zł (z VAT) rękojmia: 2 785,95 zł

19) działki nr 1082/34 o powierzchni 0,5200 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 614 680,00 zł (z VAT) cena wywoławcza: 307 340,00 zł (z VAT) rękojmia: 61 460,64 zł

20) działka nr 1082/35 o powierzchni 0,1900 ha opisana w KW wartość szacunkowa: 224 567,25 zł (z VAT) cena wywoławcza: 112 283,62 zł (z VAT) rękojmia: 22 456,72 zł

W/w księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92861900060030032580780001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Nieruchomość można oglądać w dniu 28 czerwca 2013r godz. 13:00 w miejscu ich położenia Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak

Kancelaria Komornicza 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 102/ 2

tel.: 012 414 01 31, fax: 012 414 01 31, , email: krakow.lesniak@komornik.pl

konto: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie 92861900060030032580780001

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka