[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Rzędziny gmina DObra k/Szczecina woj. zachodniopomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2013 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Plac Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Rzędziny , 72-003 Dobra K.Szczecina, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 131 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 87 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK II O. Szczecin 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa:  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w   Szczecinie   Roman   Walkowiak,   Kancelaria   Komornicza,  Traugutta  100, Szczecin, 71-300 Szczecin, tel. 91 484 36 00 / fax. 91 484 22 28

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/71983

 

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 87.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka