[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Wąsosz woj. podlaskie

Opis

                                                                                                               

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 01-08-2013r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej: 19-222 Wąsosz, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:

nieruchomość rolna niezabudowana o łącznej powierzchni 1,10ha składającej się z pięciu działek. Suma oszac. całej nieruchomości wynosi 21 299,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   14 199,00 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć  rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 130,00zł.; Wycena poszczególnych działek: działka nr 241 o pow. 0,1328ha- suma oszac. 2 443,00 zł, cena wywołania wynosi 1 629,00 zł - rękojmia w wysokości 244,00 zł działka nr 674 o pow. 0,2852ha - suma oszac. 5 246,00 zł, cena wywołania wynosi 3 497,00 zł - rękojmia w wysokości 525,00 zł działka nr 3070 o pow. 0,1703ha - suma oszac. 3 132,00 zł, cena wywołania wynosi 2 088,00 zł; rękojmia wysokości 313,00 zł działka nr 3072 o pow. 0,2721ha - suma oszac. 5 005,00 zł, cena wywołania wynosi 3 337,00 zł; rękojmia w wysokości 501,00 zł działka nr 1099 o pow. 0,2654ha - suma oszac. 5 473,00 zł, cena wywołania wynosi 3 649,00 zł; rękojmia w wysokości 547,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 21 299,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 199,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 130,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A oddział Białystok 66102013320000180200373423.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 1, Grajewo, 19-200 Grajewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna SosnowskaKancelaria Komornicza, Os. Południe 9, Grajewo, 19-203 Grajewo tel. 86 2723677 / fax. 86 2723677; tel.: 86 2723677, email: grajewo@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76681

 

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 14.199,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka