[Archiwalny] druga licytacja nieruchomości w Toruniu

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-08-2013r. o godz. 09:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 407,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej  działkę nr 302 o pow. 0,0857ha  dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. Nieruchomość położona jest w Toruniu, pomiędzy ulicami Rybaki i Księdza Jerzego Popiełuszki, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście. Działka ewidencyjna nr 302 o powierzchni 857 m2 posiada kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Działka przylega do ulicy Rybaki. Na działce, od strony ulicy Rybaki posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny – nieduża kamienica czynszowa.  Nieruchomość leży w terenie uzbrojonym we wszystkie media. Budynek kamienicy został zbudowany w okresie międzywojennym metodą tradycyjną,    z cegły i bali drewnianych (pruski mur). Jest trzykondygnacyjny, bez poddasza, częściowo podpiwniczony. Powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego przyjęto w wysokości 282,00 m2. Lokalizacja ogólna nieruchomości – dobra. Suma oszacowania wynosi 578 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    385 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 800,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto   depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 20 11301075 0002 6116 8690 0001. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 w sprawie XI Co 2119/11.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Zimny

Kancelaria Komornika w Toruniu

ul. Jęczmienna 19, 87-100 Toruń

tel.: 56 6522160, 6841781, 6210092

fax: 56 6521445

mail: torun4@komornik.pl

www.komornik-torun.com.pl

Numer oferty:
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 385.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom