[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w Wołczynie woj. opolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-05-2013r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr  12  odbędzie się  

druga licytacja nieruchomości składającej się z działek nr 3/1, nr 3/20, nr  3/25 o łącznej pow. 1,9549 ha, zabudowanej budowlami przemysłowymi w tym budynkiem hali, magazynu, wiatą o ogólnej pow. uż. 1555,5m2  położonej  w Wołczynie,  dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.  


Suma oszacowania wynosi 480 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 320 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 000,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

 

 

KS PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KLUCZBORKU MACIEJ KACZMARZYK

UL. WOLNOŚCI 12, 46-203 KLUCZBORK

TEL.: 077 4142655

MAIL: KLUCZBORK2.PL

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/60642

 

Numer oferty:
Region:
  • opolskie
Cena: 320.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny