[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Czeremchowa gmina Kaźmierz woj. wielkopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafał Szulc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2013 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 301, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Czeremchowa, 64-530 Kaźmierz, dla której Rejonowego prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa stanowiąca działki o numerach ewidencyjnych 791, 826 o łącznej powierzchni 845 m2, położona przy ul. Czeremchowej 5 w miejscowości Kaźmierz. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 168,82 m2. Do budynku mieszkalnego przylega wiata na samochód o powierzchni 30 m2. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi KW. 

Suma oszacowania wynosi 484 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 323 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Duszniki 50907200022004040195270001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Rafał Szulc

Kancelaria Komornicza, Rolna 2, Szamotuły, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 24 508 / fax. 61 29 24 508

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/83838

 

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 323.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka