[Archiwalny] Drzonków, woj. lubuskie, ul. Romera - budynek mieszkalny (166,30 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Zbigniew Szymkowiak, mający kancelarię w Zielonej Górze, ul.Boh.Westerplatte 11, pok.812, na mocy art.953 §1 kpc oraz art.955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 grudnia 2013r o godz.10°° w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Drzonkowie, ul. Romera, gm. Zielona Góra. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze i składa się z działki nr 640 o pow.578 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 166,30 m2, (w tym parter 68,73 m2, piętro 52,80 m2, poddasze mieszkalne 44,77 m2), kubatura 669,00 m3. Nieruchomość oszacowano na kwotę 482 100,00 zł (w tym grunt 55 020, 00 zł). Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 361 575,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. kwotę 48 210,00zł (gotówką lub przelewem bankowym). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sadu o utracie rękojmi. Przelewem może być wpłacona rękojmia najpóźniej do dnia 12 grudnia 2013r na rachunek komornika nr 74 1020 5402 0000 0502 0113 0764.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze akta postępowania egzekucyjnego. Również w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość we wtorki w godz. od 10-tej do 11 -tej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Zbigniew Szymkowiak Kancelaria Komorniczaul. Boh .Westerplatte 11, pok.812 65-034 Zielona Góra tel. 68 322-19-08

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104221

 

Numer oferty: L/36/N/11/13
Region:
  • lubuskie
Cena: 361.575,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka