[Archiwalny] Drzonowo, gm Biały Bór, woj. zachodniopomorskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Szczecinku   Krzysztof  Robert   Wisłocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-03-2014r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasna 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr 97/21 o pow. 0,1350 ha, 97/22 o pow. 0,0029 ha, 97/20 o pow. 0,2374 ha, 97/4 o pow. 0,2300 ha , 97/5 o pow. 0,0800 ha, 97/15 o pow. 0,0045 ha, łączna powierzchnia działek 0,6898 ha. Działka nr 97/21 zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 981,90 m2, budynek 2-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym,  wyposażonym  jako  gorzelnia, na drugiej kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe i murowe. Na działce nr 97/21 znajduje się także budynek stodoły. Na działce nr 97/22 znajduje się część murowanego budynku w zwartej zabudowie. Na działce nr 97/15 znajduje się część murowanego budynku w zwartej zabudowie. Na działce nr 97/4 znajduje się odstojnik. Na działce nr 97/5 znajduje się kosz zasypowy oraz podjazd o nawierzchni betonowej, pozostała część działki o nawierzchni żużlowej. Na działce nr 97/20 znajduje się zbiornik na wywar.

nieruchomość   położonej: 78-425 Biały Bór, Drzonowo, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 514 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 385 500,00 zł netto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku 09 12403679 1111 0010 3948 9895 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem  organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczecinku przy ul. Jasna 3 w pok. sekretariat I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szczecinku odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.          

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinka Krzysztof Robert Wisłocki Kancelaria Komornicza w Szczecinka 78-400 Szczecinek ul. 28-go Lutego 34/6 tel. 0943720207 0943720246 e-mail: komornik.szczecinek@vp.pl

Numer oferty: L/164/N/02/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 385.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny