[Archiwalny] działka niezabudowana w Wełtyniu

Opis

Nieruchomość gruntowa  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Wełtyń, zlokalizowanej w gminie Gryfino, w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim. Nieruchomość położona jest w odległości kilkuset kilometrów od drogi krajowej nr 31 w miejscowości Czepino, trasy łączącej Gryfino w kierunku północnym ze Szczecinem i w kierunku południowym poprzez Kostrzyn ze Słubicami.

Przedmiotowa nieruchomość stanowiąci działkę ewid. nr 77/9 o powierzchni gruntu 5,75 ha, głownie to grunty orne, położone w sąsiedztwie kompleksów leśnych i innych terenów rolnych. Działka o ukształtowaniu płaskim, o nieregularnym kształcie, teren lekko pofałdowany. Działka nie jest ogrodzona, jest niezabudowana, stanowiąca grunty orne, porośnięta częściowo, w niewielkim stopniu, krzewami i pojedynczymi drzewami. Dojazd od nieruchomości do drogi publicznej zapewniony jest kilkusetmetrową drogą nieutwardzoną.

Na przedmiotowy teren aktualnie brak jest obowiązującego planu miejscowego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/183/2008 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29.02.2008 r., działka o numerze ewidencyjnym 77/9 położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy o funkcji mieszanej produkcyjno-usługowej.

Opis, oznaczenie i powierzchnia użytków: grunty orne – RIIIb – 1,28 ha, grunty orne – RIVa – 2,37 ha, grunty orne – RIVb – 0,23 ha, grunty orne – RV – 1,60 ha, grunty orne – RVI – 0,18 ha, nieużytki – N – 0,09 ha,

Treść powyższego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oferty zakupu należy kierować na skrzynkę majatek.crw@pkobp.pl
Oferta powinna zawierać dane oferenta oraz telefon kontaktowy.

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Źródło:
  • Ogłoszenia klienta
Rodzaj:
  • Działka