[Archiwalny] Działosza, woj. dolnośląskie - grunty, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2015 o godz. 10:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, Ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, , sala nr 24 odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Działosza dz. nr 414, 56-500 Syców, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

Jest to niezabudowana działka gruntu o pow. 0,0793 ha. Kształt działki zbliżony do prostokąta. W skład nieruchomości wchodzą grunty oznaczone w ewidencji jako RV. Elementy sieci elektrycznej i wodociągowej znajdują się w pobliżu działki. Grunt działki odłogowany. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem MNp.

Suma oszacowania wynosi 16 177,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 784,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 617,70 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746. W opisie wpłaty rękojmi nalezy podac sygnaturę sprawy Km 435/13. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 4D, Oleśnica, 56-400 Oleśnica tel. 717400045 / fax. 0717345495.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/220841

 

Numer oferty: L/207/N/05/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 10.784,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka