[Archiwalny] Dziemionna, woj. kujawsko-pomorskie, nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w Bydgoszczy Grażyna Rasch na podstawie art. 953 kpc podaje do   publicznej   wiadomości,   że   w dniu 01-12-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Dziemionna, 86-060 Nowa Wieś Wielka. 


Opis nieruchomości:
Działka numer 37/3 o powierzchni 0,1228ha; rodzaje użytków: grunty orne RV. Na działce wylewka przygotowawcza pod ławy fundamentowe dla rozpoczętej realizacji budynku mieszkalnego, pozostały teren działki niezagospodarowany. Nieruchomość nieogrodzona. Na działce brak przyłączy sieci uzbrojenia terenu. Teren sąsiedni uzbrojony w sieć wodociągową i energetyczną. 

Suma oszacowania wynosi 48 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA I O Bydgoszcz 86 20300045 1110 0000 0197 0470.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data   oględzin

Godziny   oględzin

17.11.2015 - 30.11.2015

12:00 - 18:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Grażyna Rasch Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 5, Bydgoszcz, 85-004 Bydgoszcz tel. 052 341 52 77 / fax. 052 323 30 16.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/262258

Numer oferty: L/22/N/11/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 36.300,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka