[Archiwalny] Gdańsk, woj. pomorskie, ul. Lęborska - lokal mieszkalny (62,20 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Marek Cichosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2015r. o godz. 11:30 sala A85 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, 80-169 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, 3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, usytuowanego na 17 kondygnacji, łączna powierzchnia 62,20m2 położonej: 80-387 Gdańsk, ul. Lęborska 21, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 282 135,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 188 090,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 213,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Gdańsku 78 10201811 0000 0602 0175 1858 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz. 15:30 po wcześniejszym kontakcie z kancelarią komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Marek Cichosz Al. Grunwaldzka 48-50, 80-241 Gdańsk tel.: 587 65 08 25; 723 65 08 25 fax.: 587 65 08 25 mail: gdansk.cichosz@komornik.pl

 

Numer oferty: L/20/N/07/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 188.090,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie