[Archiwalny] Gdańsk, woj. pomorskie ul. Obrońców Wybrzeża - lokal mieszkalny (38,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku Mariusz Bojeczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2015r., o godz. 11:00, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10, w sali nr A85, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego na II piętrze budynku usytuowanego w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża o pow. uż. 38,00m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych PSM "Przymorze", dla którego Sądu Rejonowego (Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą

Suma oszacowania wynosi 173 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 825,00zł. Licytant przystępujący do przetargu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. najpóźniej w dniu 20.05.2015r.

Pełnomocnik zastępujący licytanta winien być zaopatrzony w stosowne pełnomocnictwo do zastępowania licytanta w Konkretnym przetargu tj. do wzięcia udziału w określonej licytacji, skonkretyzowanej nieruchomości. Pełnomocnicy nie posiadający stosownego pełnomocnictwa lub posiadający pełnomocnictwo ogólne do nabywania nieruchomości (bez wyszczególnienia konkretnego przetargu), nie będą dopuszczani do udziału w licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach 08.05., 12.05., 14.05. i 20.05.20ł5r., w godz. 15.00 - 15.30, oraz w tym samym okresie czasu, w dni powszednie, w godz. 8.00 - 15.00, przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w pok. A28, odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku Mariusz Bojeczko tel:58 322-31-44  fax:  58 322-31-44 wew.22 e-mail:gdansk1@komornik.pl www:www.komornik-gdansk.eu

 

Numer oferty: L/172/N/04/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 129.825,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie