[Archiwalny] Gdańsk, woj. pomorskie, ul. seleny - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 223/14 oraz Km 2678/14 w dniu 02-07-2015 r. o godz. 10:30 w budynku A sala A85 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Seleny  - działka ewidencyjna nr 1219/41 obszaru 534 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę.

 Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, w zabudowie bliźniaczej, wzniesionym w 2007 roku w technologii tradycyjnej – murowanym, o powierzchni użytkowej 125,30 m2, a także garażem w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym i drewutnią. Na układ funkcjonalny budynku mieszkalnego składają się: na parterze sień, przedsionek, hall, salon z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z wc oraz klatka schodowa. Na poddaszu: 3 pokoje, dwie garderoby, hall oraz łazienka.

Suma oszacowania wynosi 630.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  472.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63.000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 28 12405400 1111 0010 4744 2387 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w godzinach urzędowania w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza, Matejki 6,Gdańsk, 80-232 Gdańsk tel. (58) 506-54-00 / fax. (58) 340-45-54.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/224190

Numer oferty: L/53/N/06/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 472.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka