[Archiwalny] Gdynia, ul. Fregatowa - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga, Kancelaria komornicza w Gdyni, ul. Świętojańska 71/5,     81-389  Gdynia,   tel. 58 719 04 60,    na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-03-2016r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni, pl. Konstytucji 5, w sali nr 229, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, działkę nr 619, położoną: 81-578 Gdynia, ul.Fregatowa.

Suma oszacowania wynosi 779.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 519.333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77.900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię zgodnie z art. 962 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

,

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/281621

Numer oferty: L/53/N/03/16
Region:
  • pomorskie
Cena: 519.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka