[Archiwalny] Gdynia, woj. pomorskie - ul. Gryfa Pomorskiego - lokal użytkowy (47,90 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Godkowicz-Drzewińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24 marca 2015r.r o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy Plac Konstytucji 5 w sali nr 124, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego - lokalu użytkowego położonego w 81-572 Gdyni, ul.Gryfa Pomorskiego 52 dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" w Gdyni. Lokal użytkowy zlokalizowany jest na parterze budynku pięciokondygnacyjnego. Składa się z pomieszczenia handlowego i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 47,90m2. Na chwilę obecną lokal nie jest użytkowany.  

Suma oszacowania wynosi 321.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.100,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA I O. w Gdyni 88 10201853 0000 9302 0014 7512.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanty Godkowicz-Drzewińskiej w Gdyni ul.Skwer Koścuiszki 15/11 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Jolanta Godkowicz-Drzewińska

Kancelaria Komornicza, Skwer Kościuszki 15, Gdynia, 81-370 Gdynia

tel. 586615271 / fax. 586615271

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205082

 

Numer oferty: L/154/N/02/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 240.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy