[Archiwalny] Gdynia, woj. pomorskie, ul. Jabłkowa - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac   Konstytucji   5,   81-969   Gdynia,   pokój   124,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości położonej   przy ul.  Jabłkowa  81-029 Gdynia. 

Opis nieruchomości:

Budynek przy ul. Jabłkowej jest parterowym, niepodpiwniczonym obiektem, o pow. uż. 576,80m2, konstrukcji stalowej, obłożony płytami warstwowymi, oddanym do użytkowania po modernizacji w 1998r. Obiekt konstrukcji stalowej, obłożony płytami warstwowymi. Dach kryty blachą trapezową. W części magazynowej posadzka betonowa. Bramy stalowe. W części biurowo-socjalnej ściany murowane z bloczków gazobetonowych, ocieplone wykończone płytami gipsowo-kartonowymi, w pokojach biurowych - tapeta malowana, w sanitariatach – glazura, sufity podwieszane. Podłogi wykończone płytkami podłogowymi. Stolarka okienna w części biurowo-socjalnej PCV, drzwi drewniane. Obiekt wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną: zimna woda z sieci miejskiej, ciepła woda – podgrzewana we własnym zakresie, elektryczną, grzewczą (ogrzewana jest tylko część biurowo-socjalna).

Suma oszacowania wynosi 850 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 637 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. 74 10901102 0000 0001 3079 5026.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska Kancelaria Komornicza, Janowska 18, Gdynia, 81-017 Gdynia tel. 58 622 32 56 / fax. 58 622 32 56

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/245962

Numer oferty: L/51/N/09/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 637.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny