[Archiwalny] Gliwice, woj. śląskie, ul. św. Marka - lokal mieszkalny (51,15 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-06-2015 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 222, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Św. Marka 25, 44-100 Gliwice, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa mieszkalna położona w Gliwicach przy ul. Św. Marka 25, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 51,15m2 z udziałem 225/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu działek nr 449,450,451 obręb: Zatorze do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,23m2, lokal położony jest na parterze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. 

Suma oszacowania wynosi 172 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 114 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 42 1020 2401 0000 0002 0230 7338.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Wojciech Skutecki

Kancelaria Komornicza, Aleja Korfantego 10, Gliwice, 44-100 Gliwice

tel. 322317901 / fax. 322317901

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/224352

Numer oferty: L/173/N/05/15
Region:
  • śląskie
Cena: 114.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie