[Archiwalny] Gniew, woj. pomorskie, ul. Kościuszki - lokal mieszkalny (51,60 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2015 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy ul. Kołłątaja 6, 83-110 Tczew, pokój 30, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 8, 83-140 Gniew. 

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny o pow. 51,60 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki , przedpokoju oraz piwnica o pow. 8,50 m2

Suma oszacowania wynosi 125 272,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 954,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 527,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski Kancelaria Komornicza, Aleja Solidarności 19, Tczew, 83-110 Tczew tel. 58 530 04 95 / fax. 58 530 04 96.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/245068

 

Numer oferty: L/125/N/08/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 93.954,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie