[Archiwalny] Gniezno, woj. wielkopolskie, ul. Cicha - budynek mieszkalny (156,97 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer mający kancelarią komorniczą w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14-04-2014 roku o godzinie 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul.Franciszkańskiej 10 blok "B" sala nr 49 odbędzie się

                                                    II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej: działkę numer 5/2 o obszarze 0,5019 [ha], zabudowanej budynkiem mieszkalnym wzniesionym w zabudowie wolnostojącej, II kondygnacyjnym (kondygnacja przyziemia oraz I piętra) o powierzchni użytkowej 156,97 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi, położonej: ul. Cicha,  Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie.

Suma oszacowania wynosi: 355.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 236.666,67 zł. Przystępujący do przetargu winien przed przetargiem złożyć rękojmię w kwocie 35.500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na konto komornika: nr 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196 PKO BP SA O/Gniezno.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie moga uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją, w dni robocze w porze dziennej, oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, ul.Franciszkańska 10, w godzinach urzędowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy, jeżeli przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer ul, Jana iii Sobieskiego 20 woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. gniezno62-200gniezno www.gniezno.sr.gov.plgniezno2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125380

Numer oferty: L/11/N/03/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 236.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka