[Archiwalny] Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, lokal użytkowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy 19-500 Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy, położony w miejscowości Gołdap przy ul. Żeromskiego, o powierzchni 61,2500m2, stanowiący wspólność ustawową majątkową małżeńską, dla którego Sąd Rejonowy w Olecki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, wraz z udziałem 28/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 000,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

02.09.2015

10:30 - 10:50

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

- nieruchomości położonej przy 19-500 Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

-nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Gołdap przy ul. Żeromskiego na działce o powierzchni 0,0128ha, stanowiąca własność Gminy Gołdap będąca w użytkowaniu wieczystym, dla którego Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 000,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

02.09.2015

10:30 - 10:50

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

- nieruchomości położonej przy  19-500 Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze.

Opis nieruchomości:

-nieruchomości położone w miejscowości Gołdap o łącznej powierzchni 0,0167 ha, dla których Sąd Rejonowy w Olecki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, a także na działkach o łącznej powierzchni 0,0370ha dla których Sąd Rejonowy w Olecki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą i działkach o łącznej powierzchni 0,0166ha, dla których Sąd Rejonowy w Olecki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, stanowiąca własność Gminy Gołdap będących w użytkowaniu.

Suma oszacowania wynosi 165 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

02.09.2015

10:30 - 10:50

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

- nieruchomości położonej przy 19-500 Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym, położona w Gołdap przy ul. Armii Krajowej na działkach o łącznej powierzchni 0,1391ha, stanowiąca własność Gminy Gołdap będąca w użytkowaniu wieczystym, dla którego Sąd Rejonowy w Olecki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 260 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 000,00 zł. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

02.09.2015

10:30 - 10:50

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

- nieruchomości będącej położonej przy 19-500 Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

-nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Gołdap przy ul. Żeromskiego 1 na działce o powierzchni 0,0130ha, stanowiąca własność Gminy Gołdap będąca w użytkowaniu wieczystym, dla którego Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 21 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 100,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

02.09.2015

10:30 - 10:50

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

- nieruchomości położonej przy 19-500 Gołdap, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

-nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Pietraszki, gmina Gołdap, na działkach o łącznej powierzchni 0,1170ha, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 399 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 299 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 930,00 zł. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

02.09.2015

10:30 - 10:50

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 5A, Olecko, 19-400 Olecko tel. 875202737 / fax. 875202737

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/237555

Numer oferty: L/115/N/07/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 813.975,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka
  • Lokal użytkowy