[Archiwalny] Goleszów, woj. śląskie, przy ul. Pod Goruszką - budynek mieszkalny (86,45 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-06-2015 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Pod Goruszką , 43-440 Goleszów, dla której Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 2385/17 o powierzchni 2621 m2. Działka posiada regularny, prostokątny kształt i charakteryzuje się spadkiem w kierunku północnym. Jej sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola i łąki. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, sieć gazowa znajduje się na nieruchomościach sąsiednich. Ponadto na działce znajduje się studnia oraz bezodpływowy zbiornik na nieczystości. Ponad działką (budynkiem) w kierunku wschód - zachód przebiega napowietrzna linia średniego napięcia. Ponad połowa działki stanowiąca ogród przydomowy jest ogrodzona płotem z siatki ogrodzeniowej, brak bramy wjazdowej. Pozostała część działki (jej południowa część) znajduje się poza wspomnianym ogrodzeniem i jest użytkowana jako łąka. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony w trakcie realizacji, posadowiony w północnej części działki. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany częściowo z pustaków żużlowych, a częściowo z pustaków PGS, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym blachą trapezową, okna w budynku PC V. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 86,45 m2, powierzchnia zabudowy 120,89 m2. Budynek wymaga przeprowadzenia prac wykończeniowych. Stan zaawansowania prac budowlanych wyliczono w wysokości 80%. Budynek jest podzielony na dwie części - dwa półpiętra oddzielone od siebie schodami. Wejście główne do budynku odbywa się do części położonej wyżej i tu znajduje się wiatrołap, aneks kuchenny, łazienka, pokój dzienny i pokój sypialny. Część położona niżej składa się z przedpokoju z którego uzyskuje się dostęp do pokoju sypialnego, spiżarni oraz kotłowni. Wejście do kotłowni możliwe jest również niezależnymi drzwiami z zewnątrz budynku.

Suma oszacowania wynosi 212 581,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 141 720,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 258,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto nr

45 1050 1083 1000 0090 6668 0258 ING Bank Śląski S.A.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn tel. 33 853 6001 / fax. 33 854 7583.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214594

 

Numer oferty: L/90/N/05/15
Region:
  • śląskie
Cena: 141.720,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka