[Archiwalny] Gołuchów, woj. wielkopolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 3 listopada 2016r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21 (sala nr 208) odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: ul. Zachodnia. 63-322 Gołuchów.

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działki nr: 650/1, 650/3, 651 o łącznej pow. 0,1229ha, kształt działki: regularny wielobok. Zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem biurowo-produkcyjnym. Budynek mieszkalny: wolno stojący, kilkupoziomowy, częściowo podpiwniczony, budowa: 1992 rok, pow. użytkowa: 204,07m2. Stan techniczny obiektu zadowalający. Na dzień oględzin budynek był niezamieszkany. Budynek produkcyjno-biurowy o pow. użytkowej: 300,15m2. Jest to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Powstał w wyniku rozbudowy i nadbudowy niewielkiego budynku gospodarczego, rozbudowa w 2008/2009 r. Na nieruchomości urządzony ogród z licznymi nasadzeniami wieloletnich drzew i krzewów ozdobnych. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny leśno-rekreacyjne, otwarte tereny niezabudowane.

Suma   oszacowania   wynosi 1 118 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 745 333,33zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 111 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/322112

Numer oferty: L/39/N/09/16
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 745.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka