[Archiwalny] Gorzów Wielkopolski, ul. Deketa - lokal mieszkalny, (72,93 m²) II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-12-2013r.r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Fryderyka Chopina 52 w sali nr 227, odbędzie się druga licytacja,  lokalu mieszkalnego o powierzchni 72,93 mkw, znajdującego się na drugim piętrze budynku, w skład którego wchodzą: salon z aneksem kuchennym, dwa pokoje, łazienka, przedpokój, schowek, do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej powierzchni 7,88 mkw, położonego: Gorzów Wlkp., ul. Deketa 18A, Gorzów Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Z lokalem związany jest udział w wysokości 8081/764169 w częściach wspólnych budynku. 

Suma oszacowania wynosi 280 522,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 187 014,67zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej   dziesiątej sumy   oszacowania,    to   jest    28 052,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 76 10901900 0000 0001 1272 8831, z zastrzeżeniem, że znajdzie się ona na rachunku komornika przed licytacją albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Fryderyka Chopina 52 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz Kancelaria Komornicza ul. Garbary 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. 957364477 e-mail: gorzow5@komomik.orgwww.gorzow5.komomik.org

Numer oferty: L/44/N/11/13
Region:
  • lubuskie
Cena: 187.014,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie