[Archiwalny] Gościcino, woj. pomorskie, ul. Drzewiarza - budynek mieszkalny (66,74 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Edmund Fudalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2015 o godz. 10:00 pod adresem: Budynek Sądu w Pucku, ul.1 Maja 15/sala 15, 84-100 Puck, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Drzewiarza 25, 84-241 Gościcino, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: wieczystego użytkowania nieruchomości : działki gruntu nr 877/7, o pow. 102m2 o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta oraz własność wzniesionego na tym gruncie budynku jednorodzinnego , parterowego z poddaszem użytkowym , częściowo podpiwniczonym w zabudowie zwartej , o pow. użytkowej 66,74 m2 , budynek jest częścią domu czterorodzinnego składającego się z czterech segmentów (czworaki). 

Suma oszacowania wynosi 161 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Wejherowo 91102019120000940200118240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: w budynku Sądu w Pucku, przy ul. 1-go Maja 15, w Kancelarii Komornika Sądowego, ul. Sienkiewicza 2E, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Edmund Fudalewski

Kancelaria Komornicza, ul. Sienkiewicza 2E, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 586722253 / fax. 586722151

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/201623

Numer oferty: L/133/N/02/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 120.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka