[Archiwalny] Grójec, ul. Mogielnicka - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

                                                                                       

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 08-11-2013r o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy Mogielnicka 30B, 05-600 Grójec, dla którego Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji będzie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 57,56m2. Lokal zlokalizowany jest na trzecim piętrze budynku wielorodzinnego położonego w Grójcu przy ulicy Mogielnickiej  wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej SAMOPOMOC. 

Suma oszacowania wynosi 206 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 687,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 625,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 10204317 0000 5302 0093 7615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert SienkiewiczKancelaria Komornicza, Niepodległości 52, Grójec, 05-600 Grójec tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96573

  

 

Numer oferty: L/61/N/10/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 154.687,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie