[Archiwalny] Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Chrobrego - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2015 r. o godz. 09:00 w sali nr 11 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul.Chrobrego 13 stanowiącej działkę gruntu, numer działki 17 o pow. 0.0722 ha zabudowaną dwurodzinnym budynkiem mieszkalnym.

Budynek   mieszkalny   oznaczony   jako   budynek   mieszkalny   jest  obiektem  trzykondygnacyjnym  murowanym. : cegły, otynkowany obustronnie z elewacja malowana farba emulsyjna. Wyposażony jest w instalacje: oświetleniowa i siłowa, i wododociągową-kanalizacyjną gazową, centralnego ogrzewania. Powierzchnia  użytkowa 138,92 m2  Stan techniczno-użytkowy budynku dobry.

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego  wynosi 78,9 m-, powierzchnia użytkowa 86,13 m2. Stan techniczno-użytkowy budynku dobry. Nieruchomość jest ogrodzona częściowo płotem z elementów metalowych, częściowo zaś siatką stalową.

Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 499 000,00zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 332 666, 67 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 49 900,00zl. Wpłaty rękojmi należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika w: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Grudziądzu 52 12403998 1111 0000 4152 8008.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska Kancelaria Komornicza w Grudziądzu ui.Murowa 59/1, 86-300 Grudziądz tel./fax: 56 46 263 -16 ; 723 257 723.

Numer oferty: L/76/N/02/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 332.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka