[Archiwalny] Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Jaśminowa - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 09:00 w sali nr 21 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej stanowiącej  działkę   gruntu,   nr   działki 3/8, o pow. 0,4272 ha zabudowaną budynkiem piętrowym, podpiwniczonym, z poddaszem o pow. 495,60 m2. Z planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub mały dom kilkumieszkaniowy lub usługi.

Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 509.000,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 339.333,33 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części  sumy oszacowania, tj. 50.900,00 zł. 

Wpłaty rękojmi należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym  przetarg na rachunek bankowy komornika w: 

Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu Nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.   

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie zaś akta sprawy egzekucyjnej przeglądać można w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul.Murowej 59/1 w Grudziądzu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.sokolowska.komornik.pl/index.php/licytacje/nieruchomosci/229-obwieszczenie-o-drugiej-licytacji-nieruchomosci-polozonej-w-grudziadzu-przy-ul-jasminowej-kw-to1u-00040747-1

Numer oferty: L/32/N/03/16
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 339.333,33 zł
Źródło:
  • Ogłoszenia klienta
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka