[Archiwalny] Grześka obręb Pieczyska, powiat Wieruszów, woj. łódzkie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2015r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy PI. Jagielloński 1, odbędzie się pierwsza licytacja:

-    udział  wynoszący 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalny i garażowym - działka nr 664/8 o pow. 0,0912ha, położona w miejscowości Grześka obręb Pieczyska, powiat Wieruszów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi 45.500,00 zł, (w tym: wartość gruntu 9.000,00zł, wartość zabudowań 36.500,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34.125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4.550,00zł. w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

-   udział  wynoszący 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalny i garażowym - działka nr 664/8 o pow. 0,0912ha, położona w miejscowości Grześka obręb Pieczyska, powiat Wieruszów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW. 

 Suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi 45.500,00 zł, (w tym: wartość gruntu 9.000,00 zł, wartość zabudowań 36.500,00zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34.125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4.550,00zł  w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 98102045640000550200764969. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz, 13:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieluniu I Wydział Cywilny przy ul. Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że  wniosły powództwo

o  zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu  Ilona Pagacz Kancelaria Komornicza w Wieluniu 98-300 Wieluń ul. Andrzeja Struga 1 tel. (043) 843 36 35 e-mail: wielun.pagacz@komornik.pl

Numer oferty: L/81/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka