[Archiwalny] Handzlówka, woj. podkarpackie - budynek mieszkalny, działki, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Adrian Kurowiecki Kancelaria Komornicza w Łańcucie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 24-03-2015 r. o godz. 11.40 w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10 - sala nr 28 odbędzie się:

                                         PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości oznaczonych jako:

  1. Działki o nr 1090/1, 1090/2, 1091/1 położone w miejscowości Handzlówka posiadające założone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Łańcucie.
  2.  Działka o nr 780/1 położona w miejscowości Handzlówka posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Łańcucie.
  3. Działka o nr 786 położona w miejscowości Handzlówka posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Łańcucie .
  4. Działka o nr 762/5 położona w miejscowości Handzlówka posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Łańcucie o numer

stanowiących własność zam. 37-123 Handzlówka, Handzlówka.

Nieruchomości z punktu 1. oszacowana jest na kwotę 1.247.530,00 zl.   Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 935.647,50 zł.  Rękojmia wynosi 124.753,00 zł.

Nieruchomości z punktu 2. oszacowana jest na kwotę na kwotę 588.038,00 zl.  Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwane wartości oszacowania tj. kwotę 441.028,50 zł.  Rękojmia wynosi 58.803,00 zł.

Nieruchomości z punktu 3. oszacowana jest na kwotę na kwotę 7.968,00 zl.  Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 5.976,00 zł.  Rękojmia wynosi 796,00 zł.

Nieruchomości z punktu 4. oszacowana jest na kwotę na kwotę 160.454,00 zl.  Cena wywołania w powyższej licytacji wynos trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 120.340,50 zł.  Rękojmia wynosi 16.045,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania wskazaną powyżej najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji na konto komornika nr 24 2030 0045 1110 0000 0209 2060 w Bank Gospodarki Żywnościowej SA z okazaniem potwierdzonego przelewu lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Adrian Kurowiecki, ul. Traugutta 6, 37-100 Łańcut, tel. 17 779 8984.

 

Numer oferty: L/91/N/03/15
Region:
  • podkarpackie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka